A286佛祖隐大雁身救

2019-09-08
   

  A286佛祖现大雁身救,佛祖怎样救,了佛祖,99477佛祖救世网,佛祖救世,佛祖现身,佛祖坛救世网,佛祖救世报彩图,佛祖救世网,佛祖救世

  佛祖现大雁身救;把我的哭了 尔时阿阇世王。叉手前白佛言。世卑。提婆达 多,过归天时。毁害,其事云何?佛言倾听。吾 当为汝,别离讲解。乃往过去,不成计劫。有大国王。 北方来,飞空南过。中有雁王,网中。尔时猎师,心大欢喜。即出草庵,欲取杀之。时有一雁。悲鸣吐 血,盘桓不去。尔时猎师,弯弓欲射。不避弓矢,目 亦复不去。尔时猎师,见此一雁,悲鸣,顾恋如是。尔时猎师,做是念言。鸟兽尚能,共相爱戴。不 开网,放使令去。尔时一雁,悲鸣欢喜。鼓翅随逐。五百群雁。前后环绕。飞空而去。尔时猎师,即白大 悲鸣,不避弓矢,盘桓不去。时念此雁,寻放雁王。五百侍从,前后环绕。飞空而去。尔时大王,闻 是语已。心意惨然,寻发慈心鸟兽,共相爱念,护惜 他命,其事如是。尔时大王,即断雁肉。誓不复捕。 大王当知。尔时王者。今大王身是。尔时猎师者。今 提婆达多是。尔时一雁,悲鸣者。今阿难是。尔 时五百群雁者。今五百是。尔时雁王者。今我 尔时阿难,心生顾恋,如本不异。尔时五百。高涨,亦如本不异。尔时提婆达多。常欲 毁害于我。我以慈悲力故。因乃得济。说是法时。无 三心。甚至声闻,辟支佛心。【大便利佛报恩经】莲域(1074529208) 21:54:36 几多个,阿难就一曲佛祖,为佛祖,能 够,仍是听佛祖话,一直不渝,线 哦……我看了;本来这个大雁是佛祖啊?的阿谁是 阿难不吝一切想要救大雁佛祖,急得悲鸣,久久不离去,猎人看见为之所动,是被的呀. 实的是动人呢. 那是过归天也是示现,救度这 个猎人国王,提婆达多这个佛法的人?也被 了,了啊?都雅,我很喜好这个的故事,好 都雅;很喜好看如许的故事. 21:47:30看了经当前;才晓得以前都和佛祖如许不离 不弃;跟着佛祖如许飞啊飞啊。我也被的哭了 我看经经常如许哭 太了。佛祖示 现大雁身;救度。 的国王正在也不 杀动物吃肉了。尔时大王,闻是语已。心意惨然,寻 发慈心鸟兽,共相爱念,护惜他命,其事如是。尔时 大王,即断雁肉。誓不复捕。